مبل شویی

شستشوی مبلمان در منزل به وسیله افراد با تجربه و شامپوی ایرانی و ترک با مجهزترین دستگاهها انجام میگیرد.

دیگر احتیاج به تعویض پارچه مبل ندارید .پس از شستشو به مانند گذشته از مبلمان خود لذت ببرید.